Lempäälän Ehtookoto ry:n johtaja Jaana Holm-Tikkinen jää osa-aikaeläkkeelle 1.4.2020 alkaen.
Ehtookodon johtokunta on 14.2.2020 pitämässään kokouksessa valinnut uudeksi johtajaksi 1.3.2020 alkaen kehittämispäällikkönämme toimineen Pauliina Alénin.

Pauliina Alén vastaa Kotokampuksen operatiivisesta johtamisesta 1.3.2020 alkaen.

Jaana Holm-Tikkinen toimii projektijohtajana 31.12.2020 saakka vastuualueenaan  Kylätalo Ehtoonhelmen rakennushankkeen loppuun saattaminen ja Ehtookodon tukisäätiön hallinto.