Elo-D® -havainnointimenetelmä on kehitetty muistisairaan ihmisen hoidon laadun arviointiin ympärivuorokautisessa hoidossa Suomen muistiasiantuntijat ry:n hankkeessa vuosina 2005-2008. Menetelmä antaa tietoa muistisairaan ihmisen ilmaisemista hyvinvoinnin kokemuksista sekä yksikön sosiaalisista tilanteista ja vuorovaikutuksesta.

Menetelmässä tieto kerätään yksikön yleisissä tiloissa systemaattisen havainnoinnin avulla. Tärkeää on muistisairaan ihmisen oman näkökulman esiin nostaminen: Millainen hänen arkensa on? Miten hän voi? Miten hänet kohdataan? Miltä hänen arkensa näyttää hyvän hoidon suositusten näkökulmasta?

Havainnoitavasta yksiköstä kerätään tietoa havainnointia ja havainnoinnin raportointia varten. Ennen sovittua havainnointipäivää henkilöstölle järjestetään infotilaisuus menetelmästä. Havainnointipäivänä tietoa kerätään havainnoimalla asukkaita, vuorovaikutusta ja toimintatapoja systemaattisesti 7 tunnin ajan. Palautekeskustelussa havainnoija ja työntekijät keskustelevat havainnoinnin tuloksista. Yksikkö saa käyttöönsä kirjallisen raportin ja kehittämisehdotukset.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous havainnoinnin toteuttamisesta omaan yksikköösi!

Muistityön yksikön vastaava, ELO-D® -havainnoija
Mervi Sievänen
Puh. 050-386 3392
mervi.sievanen@kotokampus.fi