Kampuksen historia

Oma tahto – palvelumallin syntypaikka.

Kotokampus on aktiivinen yhteisö, joka tarjoaa palveluasumista sekä hyvinvointi- ja kuntoutuspalveluja ikääntyneille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Toimintamme ytimessä on tahto mahdollistaa kaikille omannäköinen ja oman tahdon mukainen hyvä elämä. Hoivan tukena ovat myös luonto, taide ja kulttuuri.

Ei laitoksille, kyllä elämänjanolle

Keskeistä meille on alusta alkaen ollut ihmisen kunnioitus, itsemääräämisoikeus, suvaitsevaisuus, kokeilunhalu ja ilo. Olemme aina päättäväisesti kieltäytynyt olemasta laitos.

Meille tärkeää on jatkuva kehitys. Ikä ei saa olla este täysipainoiselle elämälle, joka kuuluu kaikille. Olemme ylpeästi toimintamallin ”Oma tahto” syntypaikka. Tavoitteenamme on levittää palvelumallia senioreiden asumispalveluihin ympäri Suomea! Haluamme jatkossakin olla oman alamme edelläkävijöitä. Se onnistuu vain ottamalla asukkaat mukaan toimintaan ja kertomaan juuri se, mitä he haluavat ja mikä on heille tärkeää.

Juuret 60-luvulta

Ehtookoto, nykyinen Lempäälän Kotokampus, syntyi 1960-luvulla kodiksi asuntoa tarvitseville lempääläläisille ikäihmisille. Lempäälän Seudun Vanhustenkotiyhdistys r.y perustettiin 5.7.1965 tarkoituksenaan parantaa vanhusten asunto-olosuhteita ja kehittää vanhusten hoitoon liittyviä asioita.

Talosta löysivät toimitilansa myös esimerkiksi Lempäälän ensimmäinen musiikkikoulu ja kuvataidekoulu sekä Suomi-Unkari seura.

Vuonna 1976 yhdistyksen nimi muutettiin Lempäälän Ehtookoto ry:ksi. Yhdistys tuottaa palvelut Kotokampuksen asiakkaille.

Vapaaehtoisten voima kantaa läpi vuosikymmenten

 Vapaaehtoistoiminta on meille tärkeää ja arvostamme sitä syvästi. Pienikin apu on aina tervetullut!

Lue lisää vapaaehtoistyöstä

50-vuotisjuhla

Lempäälän Ehtookoto täytti 50 vuotta 5.7.2015. Merkkipäivää juhlittiin 5.8.2015 asukkaiden, työntekijöiden ja kutsuvieraiden kanssa. Juhlapuheen piti Ehtookodon johtokunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Ritva Palmu. Marja Kalske kirjoitti Ehtookodon 50-vuotishistoriikin.

Kotokampus jatkaa Ehtookodon polulla

Meillä on vahvat, lempääläiset juuret ja voimakas tahto kasvaa ja kehittyä. Aika tuntui oikealta uudistumiseen. Halusimme kertoa ja näyttää myös ulospäin sen, mitä kyläyhteisömme on: Virkeä ja iloinen, yhteisöllinen ja iätön, rohkeasti asukkaidensa näköinen. Uusi nimi, logo ja nettisivut lanseerattiin ystävänpäivänä 14.2.2019.