Palveluasuminen

Turvallista asumista, palvelut aina oman tarpeen mukaan.

Oma kotisi viihtyisässä rivitalossa tai ryhmäkodissa. Sisältää palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen, tarpeesi mukaan. Asunnossasi määräät sinä itse.

Palveluasuminen senioreille

Alueemme yhdeksässä rivitalossa on 51 kotia palveluasumiseen. Kartoitamme asukkaiden toiveet ja tarpeet hoivaan ja oman näköiseen elämään, joiden pohjalta rakennamme  hoito- ja palvelusuunnitelman.

Palveluasumisen asiakkailla on mahdollisuus tarvittaessa saada hoitohenkilökunnan apua kaikkina vuorokauden aikoina turvapuhelimella tai omalla puhelimellaan hälyttämällä.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat tarvitsevat runsaasti apua ja ohjausta kaikissa päivittäisissä toimissaan ympäri vuorokauden. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asukkaille, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, että he tarvitsevat jatkuvaa, ympärivuorokautista hoivaa.

Tehostetussa palveluasumisessa tuetaan asukkaiden omatoimisuutta ja luodaan turvallinen asumisympäristö. Tavoitteena on ehkäistä pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta. Rivitaloalueella tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkoja on kuusi.

Asumis- ja hoivapalvelut muistisairaille

Muistisairaille, ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitseville ikäihmisille on 11 asuntoa päätalon toisessa kerroksessa. Asukkaat voivat sisustaa asuntonsa omilla tutuilla huonekaluillaan ja rakkailla esineillään. Kodikkaita, kaikille ryhmäkodin asukkaille yhteisiä tiloja ovat ruokailutila ja olohuone, joissa he voivat viettää aikaa seurustellen toistensa ja hoitajien kanssa. Geriatri käy ryhmäkodissa kerran kuukaudessa.

Kannustamme tekemään päivittäisiä toimia mahdollisimman paljon itse, jotta toimintakyky pysyy yllä. Kampusalueella on myös paljon ohjattua kuntoutusta ja muuta innostavaa toimintaa moneen makuun. Viihtyisässä, aidalla suojatussa pihassa voi turvallisesti liikkua ja oleskella.

Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja, joka toimii yhteyshenkilönä asukkaan, läheisten ja muun henkilökunnan välillä.

Kotokampuksen henkilökunta osallistuu arkeen

Kotokampuksen hoitohenkilökunta koostuu lähihoitajista ja sairaanhoitajista. Hoitajat ovat paikalla vuorokauden ympäri.

Jokaiselle asukkaalle nimetään oma vastuuhoitaja ja asukkaan tarvitsemat palvelut suunnitellaan yksilöllisesti palvelutarpeen mukaan.

Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään jokaisen asukkaan kanssa ja asukkaan suostumuksella kutsumme mielellämme myös omaiset ja läheiset mukaan suunnitteluun. Kuten elämässä muutenkin, toiveet ja tarpeet palvelun suhteen voivat muuttua moneenkin kertaan. Se sopii meille, kaikki palvelumme ovat räätälöitävissä yksilöllisiin tarpeisiin.

Meillä et jää yksin

Henkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri.

Palveluohjaus sisältyy hintaan – ketään ei jätetä yksin!

Asukkaan oma näkemys ja henkilökohtainen kokemus tilanteestaan ja tarpeistaan ovat palveluohjauksen lähtökohtia. Autamme järjestämään myös ulkopuolelta tarvittavat palvelut ja etuudet, joihin asukas on oikeutettu. Palveluohjaaja vastaa myös palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden maksupäätösten tekemisestä.

Meillä et jää yksin! Kokeneet ammattilaisemme auttavat tarvittaessa hoitamaan arjen asiat ja viralliset hakemukset.

Palveluohjaaja osallistuu asukkaiden hoitoneuvotteluihin sosiaalityön asiantuntijana. Palveluohjaaja vastaa myös kotihoidon asiakkaiden asiakasmaksupäätösten tekemisestä sekä asukkaiden neuvomisesta, ohjaamisesta ja avustamisesta palveluihin, sosiaaliturvaan ja etuuksiin liittyvissä asioissa. Palveluohjaajan palvelut sisältyvät peruspalvelumaksuun ja ovat kaikkien asukkaidemme ja heidän omaistensa käytettävissä.

Tukipalvelut

Turvapalvelut

Käytämme Everon Oy:n turvapuhelimia. Perinteisen hoitajakutsunapin lisäksi järjestelmään on mahdollista liittää mm. ovivalvontaa ja mattohälytin turvaamaan esim. muistisairaan asiakkaan pärjäämistä kotona. Hälytyksiin vastaa ja niihin reagoi välittömästi oma, asiaan koulutettu henkilökuntamme.

Turvapalvelun kuukausimaksu (40 €/kk) sisältää turvalaitteiden asennuksen, vuokran ja huollot sekä hälytyksiin vastaamisen ja reagoimisen. Lisätietoja turvapalveluista saa palveluohjaajalta.

Ateriapalvelut

Tiloissamme toimii A-oikeuksin varustettu Ravintola Annikki, joka tarjoaa edullista ja hyvää ruokaa joka päivä.

Ravintola

Siivous- ja pesulapalvelut

Olemme kilpailuttaneet käyttöönne valmiin yhteistyösopimuksen asukkaiden kotisiivous- ja pesulapalveluiden tuottamisesta Osuuskunta Lempestin kanssa. Asukkailla on mahdollisuus pesettää pyykkiä kampusalueen omassa pesulassa hintaan 4 €/kg (kuiva pyykki).

Kotisiivouspalvelua voi tilata Kotokampuksen asuntoihin palveluohjaajan kautta hintaan 27 €/tunti. Jokainen asukas tekee Osuuskunta Lempestin kanssa siivouspalveluista oman sopimuksensa, jossa määritellään palvelun määrä ja laajuus. Kotisiivous- ja pesulapalveluja koordinoi ja valvoo Kotokampuksen palveluohjaaja.