Kunnari

Meillä saa olla onnellinen.

Kampuksen alueella sijaitsee sininen talo, Kunnari. Kunnari tarjoaa sosiaalipsykiatrista päivätoimintaa ja asumispalveluja mielenterveyskuntoutujille. Kunnarilla on 15 asuntoa, joissa asukkaat voivat tuetusti elää omannäköistään arkea sekä harjoitella itsenäistymistä ja elämänhallintaa. Päivätoiminnan viihtyisissä tiloissa pidetään erilaisia ryhmiä, valmistetaan yhdessä ruokaa sekä jaetaan elämän tärkeitä hetkiä.

Olet meille tärkeä. Kunnarilaisten kuntoutuspolun ja toimintakyvyn löytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kuntoutussuunnitelma tehdään asiakkaan omaa tahtoa kunnioittaen ja kuntoutumisen etenemistä seurataan säännöllisesti yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa.

Asukkailla on nimetyt omaohjaajat, jotka huolehtivat asukkaiden hyvinvoinnista muiden hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa. Kuntoutuksesta vastaavat ammattitaitoiset mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajat ja sairaanhoitajat. Hoidosta vastaavien lääkäreiden sekä hoitajien kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä.

Toiminta Kunnarissa on vahvasti kuntoutumista tukevaa: monipuolista luovaa toimintaa ja erilaisia keskustelu- ja vertaisryhmiä. Järjestämme yhdessä mm. myyjäisiä ja teemme taidetta sekä käymme hauskoilla retkillä.

Kunnarilaiset pitävät kahvilaa Kotokampuksen tiloissa viikoittain. Lisäksi kesäisin pidetään kesäkahvilaa, jonka tuotot tulevat kuntoutujien hyväksi. Kahvilatoiminta on esimerkki Kunnarin monipuolisesta, valmentavasta työtoiminnasta.

Yhteinen tekeminen suunnitellaan yhdessä – kaikki saavat osallistua ja vaikuttaa.